Úvod \ Sbírka \ Knihy podsbírka

Slezské zemské muzeum

Podsbírka knihy

CES: 18 – knihy

Knihovna Slezského zemského muzea

Vedoucí Knihovny
Mgr. Jitka Štěrbová
email: sterbova@szm.cz

Se člení na dva fondy. Fond starých tisků je tvořen původně dvěma samostatnými fondy. První vzešel z muzejní knihovny, kde se dochovalo několik desítek tisků z bývalé gymnasiální knihovny, ostatní byly získány hlavně po II. světové válce sběrem, svozem z bývalých zámeckých knihoven a konfiskací. Druhý pochází z knihovny Slezského ústavu ČSAV, kde se tisky začaly sbírat po II. světové válce, pocházející taktéž z různých zámeckých knihoven a konfiskátů. Druhou velmi důležitou součástí podsbírky jsou silesiaka – písemné materiály vztahující se k dějinám Slezska.

Vybrané sbírkové předměty z podsbírky knihy můžete nalézt zde.

Poslední aktualizace článku: 19.02.2015

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Podsbírka knihy“ na Facebook