Úvod \ Sbírka \ Podsbírka novodobých dějin

Slezské zemské muzeum

Podsbírka novodobé dějiny

24 – další – novodobé dějiny

Památník II. světová války

Kurátor
Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.
email: kolar@szm.cz


Původně vznikala v Muzeu revolučních bojů a osvobození v Ostravě, po delimitaci této instituce byla v roce 1992 začleněna do sbírky SZM. Podle typu materiálů je rozdělena do několika tematických fondů: tzv. Kmenová sbírka obsahuje doklady z činnosti politických stran, spolků a organizací v meziválečném období a po roce 1945, materiály odborů, družstevního hnutí a závodů a dokumentuje také období okupace Československa a protifašistický odboj v regionu. Fond písemného a tištěného materiálu zahrnuje brožury, letáky, pozvánky, kandidátní listiny, dotazníky, průkazy, legitimace, potravinové lístky, noviny, časopisy, rukopisy, strojopisy, faksimile, literární rukopisy, vzpomínky a životopisy. Sbírkové předměty obrazového charakteru představují plakáty, fotografie, negativy, grafické listy, kresby, malby, mapy, plány, alba, diplomy, pamětní spisy a pohlednice. Další fond tvoří pozůstalosti regionálních činitelů - Arnošta Krpce, Miroslava Mamuly, Jana Kolbušovského, Viléma Nového a Václava Veselého. Pozůstalost Oldřicha Duška obsahuje vedle osobních dokumentů také kalendáře, pamflety, politické a odborné publikace – české, polské a německé, fotodokumentaci Ostravska a Karvinska – doly, dělnické kolonie, stávky a vystěhovalectví.

Vybrané sbírkové předměty z podsbírky novodobých dějin jsou průběžně zpřístupňovány zde.

Poslední aktualizace článku: 19.02.2015

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Podsbírka novodobé dějiny“ na Facebook