Úvod \ Aktuality

Slezské zemské muzeum

Online konference: Státní hranice a pohraniční regiony ve střední Evropě 1918–1989

Online konference: Státní hranice a pohraniční regiony ve střední Evropě 1918–1989

Typ události:
Akce

Doba konání:
29.01.2021 - 30.06.2021

 

Vážení kolegové,
rádi bychom Vás touto cestou pozvali na druhý ročník odborné konference "Státní hranice a pohraniční regiony ve střední Evropě 1918–1989", která se uskuteční 15. října tohoto roku.

Vzhledem k nejisté situaci proběhne letošní ročník pouze ONLINE.

Konference usiluje o komplexní a multioborové podchycení fenoménu státních hranic v procesu rozsáhlých celospolečenských změn 20. století. Téma nahlížíme z pohledu historie, práva, sociologie, politologie, dějin umění a dalších disciplín.

Vítány jsou příspěvky na tato témata:
- právní aspekty ochrany státních hranic,
- zabezpečení a obrana státních hranic,
- hranice a národnostní menšiny,
- hranice a propaganda,
- každodenní život v pohraničních regionech,
- politická, hospodářská, církevní a kulturní přeshraniční spolupráce,
- dopady změn hranic na kulturní krajinu,
- hranice v kultuře a kolektivní paměti.

Délka jednoho referátu by měla činit 20 minut, v písemné podobě 20–30 normostran.
Z konferenčních příspěvků bude elektronicky vydána kolektivní monografie.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 30. června 2021. Rozhodnutí o zařazení příspěvku bude oznámeno do 15. července 2021. Kontaktní osobou pro zasílání přihlášek a dotazů je Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. (kolar@szm.cz).

 

Vytisknout celou událost

Doporučit událost „Online konference: Státní hranice a pohraniční regiony ve střední Evropě 1918–1989“ na Facebook