Úvod \ Pro média \ Tiskové zprávy a informace \ Odkaz Karla Engliše bude rozvíjet nová nezisková organizace

Slezské zemské muzeum

Odkaz Karla Engliše bude rozvíjet nová nezisková organizace

Sto let poté, co Karel Engliš poprvé usedl do křesla ministra financí, zahajuje činnost nezisková organizace, která bude rozvíjet jeho odkaz.

 
  • Spolek přátel Karla Engliše zahajuje činnost přesně sto let poté, co T. G. Masaryk pověřil Karla Engliše péčí o národní finance
  • Nezisková organizace sdružující rodinu, odborníky a nadšence uskutečňuje první projekty ve spolupráci s Českou národní bankou, Masarykovou univerzitou či Slezským zemským muzeem

Praha – 25. května 2020 – Sto let poté, co Karel Engliš poprvé usedl do křesla ministra financí, zahajuje činnost nezisková organizace, která bude rozvíjet jeho odkaz. Spolek přátel Karla Engliše sdružuje rodinu, odborníky i nadšence. Klade si za cíl přispět k návratu Karla Engliše, jenž patřil mezi nejvýznamnější a nejvlivnější osobnosti první republiky, do obecného povědomí.

„Kdyby Karel Engliš žil v jiné zemi, byl by dnes široce uznávanou a oceňovanou postavou. Jeho obětavá služba československé demokracii, vědě a hospodářství však zůstává do velké míry zapomenuta – stejně jako jeho tragický životní příběh. Toto chce naše nezisková organizace změnit," vysvětluje předseda spolku a Englišův prapravnuk Vít Pokorný.

K Englišovi se hlásí Masarykova univerzita, Česká národní banka i Slezské zemské muzeum.

Snahy o zhodnocení Englišova odkazu se začaly rodit v říjnu 2018, kdy rodina slavila sté výročí republiky. Na jejím budování se od prvních dní podílel jako poslanec, následně také jako zakladatel Masarykovy univerzity Karel Engliš. S univerzitou proto rodina u příležitosti sta let od jejího založení navázala spolupráci.

„Karel Engliš promýšlel založení naší univerzity několik let a po přijetí zákona, jehož znění formuloval spolu se svým kolegou a přítelem Františkem Weyrem, se logicky stal naším prvním rektorem. Později u nás působil jako děkan právnické fakulty. O brněnskou univerzitu Engliš pečoval takříkajíc jako o vlast-ní dítě až do konce první republiky, navíc tu jako jediný český ekonom vytvořil vlastní ekonomickou školu. Vděčíme mu za mnohé, nabídku spolupráce jsme proto velmi uvítali," říká Hana Svatoňová, prorektorka Masarykovy univerzity pro záležitosti studentů a absolventů.

Souběžně s tím začala rodina rozvíjet spolupráci také s ČNB. Karel Engliš totiž jako ministr financí stál v roce 1926 u zrodu Národní banky československé a v letech 1934–1939 zde zastával post guvernéra.

„Osobně si velice vážím osobnosti bývalého guvernéra Národní banky Československé Karla Engliše. Česká národní banka stejně tak jako já vnímá mimořádný přínos jeho díla pro české ekonomické myšlení, a proto se je snaží průběžně připomínat. V minulém roce to bylo vydání oběžné dvacetikorunové mince a na rok 2022 se plánuje emise pamětní bankovky s Englišovým portrétem. Rád bych ještě připomenul naši spolupráci na projektu digitalizace dokumentů Karla Engliše," doplňuje guvernér České národní banky Jiří Rusnok.

Za uplynulý rok se rodina poskytnutím unikátních fotografií podílela na výstavě o historii Masarykovy univerzity. Englišův vnuk František Plhoň, který je čestným členem spolku, v září vystoupil na dni otevřených dveří ČNB po boku pravnučky Aloise Rašína Karoliny Breitenmoser-Stransky. A v závěru roku se díky poskytnutí většího množství předmětů z rodinných sbírek podařilo otevřít Englišovi věnovanou expozici ve Slezském zemském muzeu.

„Část stálé expozice Historické výstavní budovy představuje Karla Engliše jako člověka, otce rodiny a místního patriota, jenž Slezsko miloval, vždy se k němu hlásil a s výjimkou válečných let jej vlastně nikdy neopustil," upřesňuje ředitelka muzea Jana Horáková.

Karla Engliše připomenou pamětní bankovka či ediční řada.

V současné době rodina spolupracuje na katalogizaci roztříštěné a do značné míry neprobádané Englišovy osobní pozůstalosti s ČNB. Studenti Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kterou Engliš vedl jako rektor do února 1948, pod vedením svých pedagogů zároveň dokončují překlad hesla Karel Engliš na wikipedii do světových jazyků. Ve spolupráci s Nakladatelstvím Munipress Masarykovy univerzity se rovněž připravuje publikace Englišových děl – především pak těch, jež nemohly vyjít po únoru 1948, kdy byl Karel Engliš perzekvován a vyloučen z veřejného života. Tyto i další projekty se budou rozvíjet za spoluúčasti Archivu Národního muzea a Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky.

„Úspěšnému a efektivnímu provedení těchto a dalších projektů bude napomáhat právě založený spolek. Ten dává společné iniciativě oficiální podobu a vytvoří funkční platformu pro setkávání rodiny, partnerských organizací, odborníků i nadšenců a místních patriotů. Zapomnění zkrátka nesmí mít poslední slovo," uzavírá Vít Pokorný.

 

O Spolku přátel Karla Engliše
Spolek přátel prof. JUDr. Karla Engliše, z. s. (zkráceně též Spolek přátel Karla Engliše) je nezisková organizace sdružující rodinu Karla Engliše, odbornou veřejnost a nadšence. Jejím účelem je rozvíjet vědecký a duchovní odkaz Karla Engliše, seznamovat veřejnost s touto osobností a podporovat digitalizaci jeho pozůstalosti i vydávání jeho děl. Na jednotlivých projektech, které pomáhají naplnit tyto cíle, spolupracuje spolek s odbornými institucemi spjatými s postavou Karla Engliše či působícími v jeho rodném kraji. Další informace naleznete na webových stránkách spolku.

 

Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Fotografie ke stažení – Karel Engliš s manželkou a T. G. Masarykem s dcerou © Spolek přátel Karla Engliše

Fotografie ke stažení – Karlu Englišovi je nově věnována část stálé expozice Historické výstavní budovy SZM (1) © Slezské zemské muzeum

Fotografie ke stažení – Karlu Englišovi je nově věnována část stálé expozice Historické výstavní budovy SZM (2)  © Slezské zemské muzeum

Fotografie ke stažení – Předseda spolku Vít Pokorný © Masarykova univerzita

Fotografie ke stažení – Ukázka rukopisu Englišovy dosud nevydané Velké logiky © Masarykova univerzita a Archiv Národního muzea

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 25.05.2020

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Odkaz Karla Engliše bude rozvíjet nová nezisková organizace“ na Facebook      

Další články v této rubrice

 
Fotografická výstava Svět třetím okem

Fotografická výstava Svět třetím okem

29.03.2022

U příležitosti životního jubilea vystavuje své autorské fotografie Přemysl Orlík, rodák z Opavy. Na fotografiích se snaží zachytit neopakovatelný genius loci, krásu krajiny, která nás obklopuje, jakož i rozmanitosti přírody lidskými vjemy těžko postřehnutelné. Proto je nanejvýš příhodné, že jeho díla budou umístěna právě v Arboretu Nový Dvůr.

Přečíst celý článek  
Workshop k výstavě Pravěký svět aneb Ve stopách Zdeňka Buriana

Workshop k výstavě Pravěký svět aneb Ve stopách Zdeňka Buriana

09.03.2022

Dávno minuly doby, kdy se po planetě Zemi proháněl tyranosaurus nebo velociraptor. I přesto pravěk neustále podněcuje lidskou fantazii. Přesvědčeni jsou o tom i pracovníci Památníku Petra Bezruče, kteří pro rodiny s dětmi vytvořili několik kreativních workshopů, které jsou navázány na výstavu Pravěký svět.

Přečíst celý článek  
Civilizace a barbaři

Civilizace a barbaři

28.02.2022

Antický svět, dnes chápán, jako kolébka moderní evropské civilizace, na druhé straně svět barbarů, kdysi pojmenování etnik mimo římský kulturní okruh. Tyto dva koexistující světy nyní představí archeologické oddělení Slezského zemského muzea v rámci nově připravované výstavy.

Přečíst celý článek  
Pravěký svět aneb Ve stopách Zdeňka Buriana

Pravěký svět aneb Ve stopách Zdeňka Buriana

28.02.2022

Paleoart – výtvarný směr, který se zaměřuje na rekonstrukce pravěkého života. Pro některé možná neznámý pojem, pro milovníky Zdeňka Buriana svět, kde ožívají dávná stvoření. Nová výstava Slezského zemského muzea představí tři umělce, kteří se tomuto směru věnují a navazují tak na Burianovo dílo.

Přečíst celý článek  
Výstava Koptské textilie Slezského zemského muzea

Výstava Koptské textilie Slezského zemského muzea

28.02.2022

Egypt se svým životadárným Nilem je významným centrem starověkých dějin, proto po dlouhá léta láká historiky a badatele. Mnozí z nich přivezli ze svých výzkumných cest cenné artefakty. Několik jich bylo uloženo i ve sbírkách Slezského zemského muzea. Jedná se například o padesát jedna fragmentů látek, které jsou nyní představovány veřejnosti.

Přečíst celý článek  
Rekonstrukce Müllerova domu byla oceněna!

Rekonstrukce Müllerova domu byla oceněna!

02.10.2020

Rekonstrukce objektu a zahrady Müllerova domu byla oceněna v 14. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2019.

Přečíst celý článek  
Muzeum OnLine

Muzeum OnLine

27.03.2020

Slezské zemské muzeum s ohledem na stávající situaci s koronavirovou nákazou v České republice uzavřelo na začátku března všechny expoziční areály včetně muzejní knihovny a zrušilo do odvolání všechny kulturní akce, přednášky, besedy a edukační programy.

Přečíst celý článek  
Zrušení akce Hlučín-Darkovičky 2020

Zrušení akce Hlučín-Darkovičky 2020

23.03.2020

Dne 30. května 2020 měla proběhnout tradiční akce „Hlučín-Darkovičky 2020“, kterou jsme připravovali společně s Krajským vojenským velitelstvím Ostrava a Městem Hlučín.

Přečíst celý článek  
Paul Gebauer – „akademický malíř a sedlák“

Paul Gebauer – „akademický malíř a sedlák“

06.01.2020

Slezské zemské muzeum společně s Oblastní galerií v Liberci a Muzeem v Bruntále postupně představí v putovním výstavním projektu dílo významného slezského malíře Paula Gebauera. Smyslem výstavního cyklu je připomenutí a rehabilitace díla tohoto německého autora, který byl po roce 1945 odsunut a jeho majetek včetně většiny jeho děl byl zkonfiskován.

Přečíst celý článek  
Müllerův dům se otevírá veřejnosti

Müllerův dům se otevírá veřejnosti

12.06.2019

Slezské zemské muzeum úspěšně dokončilo náročnou rekonstrukci tzv. Müllerova domu s přilehlou zahradou, čímž došlo k rozšíření stávajícího expozičního areálu opavské Historické výstavní budovy.

Přečíst celý článek