Úvod \ Projekty z EU \ Expozice Slezsko \ Projekt Slezské zemské muzeum - Expozice Slezsko

Slezské zemské muzeum

Projekt Slezské zemské muzeum - Expozice Slezsko

V pátek 17. prosince 2010 bude po více než roce usilovné práce zahájena rekonstrukce Historické výstavní budovy Slezkého zemského muzea, která se nachází v samotném centru Opavy. Rekonstrukce a restaurování této nemovité kulturní památky je první částí projektu nazvaného Slezské zemské muzeum – Expozice Slezsko financovaného z grantu Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Další etapu projektu tvoří vybudování zemské expozice Slezsko a vytvoření komfortního zázemí s řadou doplňkových služeb pro návštěvníky. Celkový rozpočet projektu je 108 milionů korun, evropské fondy pokryjí 92,5 procenta z této částky, zbývajících 7,5 procenta bude hrazeno z rozpočtu Ministerstva kultury ČR, které je zřizovatelem Slezského zemského muzea. S otevřením budovy pro veřejnost se počítá na jaře 2012.

Rekonstrukce budovy a vytvoření nové stálé expozice, která přiblíží historii, kulturu a přírodu Slezska prostřednictvím bohaté sbírky muzea ve spojení s moderními technologiemi, je jedním z klíčových bodů střednědobé koncepce, kterou zpracoval nový management Slezského zemského muzea. Stávající stav objektu ani způsob prezentace sbírek již dlouho neodpovídaly významu stavby ani instituce. Poškozená hydroizolace a nedostatečná údržba v minulých letech způsobily vlhnutí a zasolení zdiva, plastická výzdoba střechy a exteriéru dospěla do havarijního stavu a většina soch byla sejmuta, protože hrozilo jejich zřícení. Naposledy bylo v srpnu 2009 demontováno šest terakotových soch alegorií řemesel a umění. Venkovní omítky a další exteriérové architektonické prvky, pro které je stavba vedena jako památkově chráněná, jsou rovněž v havarijním stavu.

Stavební část projektu se vedle statického zajištění budovy a vybudování kompletně nových rozvodů zaměří speciálně na konzervaci a restaurování fasád a sochařské výzdoby včetně vytvoření kopií snesených soch pegasů, úpravu a rozšíření prostor pro novou expozici, vybudování návštěvnického zázemí a vytvoření bezbariérového přístupu do všech prostor budovy určených veřejnosti. Na ni naváže příprava expozice a vybavení interiéru muzea.

Projektovou dokumentaci k rekonstrukci i stálé expozici zpracovala projekční kancelář Kubinová + partneři. Hlavním dodavatelem stavební části se na základě výběrového řízení stala firma OKDC mont, s.r.o.

Změny pocítí návštěvníci na každém kroku. Nově bude zpřístupněn suterén budovy, kde se bude nacházet expozice Příroda Slezska. Vedle běžných muzejních exponátů zde budou umístěna i akvária s živými zvířecími exponáty. V těchto prostorách bude situován i přednáškový sál, který poslouží jako zázemí pro školní třídy, ale bude i místem konání přednášek a kulturních akcí muzea. V suterénu bude rovněž umístěno zázemí pro rodiče s dětmi, přebalovací pult a úschovna kočárků a kol.

V centrální části vstupní haly bude umístěna pokladna s muzejním obchodem, v jeho blízkosti se bude nacházet dětské muzeum, které bude za pomoci skleněné stěny vizuálně propojené s expozicí Křídla myšlenek. Ta představí kulturní, historické a intelektuální dějiny českého Slezska od konce 18. století do II.světové války. Symetricky k dětskému muzeu bude umístěna odpočinková místnost s občerstvením.

V 1. patře bude instalována Encyklopedie Slezska, která pomocí klíčových slov propojí přírodní, historická i kulturní specifika Slezska. Návštěvní okruh tvořící písmeno „U“ bude rozšířen o galerii na zavěšené kovové konstrukci, která doplní prohlídku expozice a nabídne návštěvníkovi jinou „perspektivu“ v různých významech tohoto slova. I do tohoto nově vloženého podlaží se dostanou návštěvníci s omezenou pohyblivostí a to za pomoci výtahu.

Úspěch v soutěži o finanční dotaci z ROP Moravskoslezsko považuji za mimořádný úspěch, kterého bychom nemohli dosáhnout bez mimořádného úsilí a svěží invence projektového týmu a dalších spolupracovníků. Pro Slezské zemské muzeum, kterému se od roku 2009 daří postupně oživovat a transformovat se v přívětivou a moderní instituci, je rekonstrukce Historické výstavní budovy a vybudování zemské expozice Slezsko zcela zásadním milníkem. Díky úspěchu projektového týmu získali naši kurátoři mimořádnou šanci prezentovat své schopnosti veřejnosti. Podílet se na tvorbě stálé expozice je totiž pro každého profesionálního muzejníka mimořádným zážitkem, snad se dá přímo říci jedním z vrcholů kariéry. Pevně věřím, že se nám podaří připravit expozici, která obohatí kulturní nabídku nejen Opavy a Slezska, ale svým významem zasáhne širší okruh uživatelů.

Slezské zemské muzeum prochází velmi zásadním obdobím, které vyžaduje mimořádné nasazení od všech zaměstnanců – postupnými kroky se odstraňují nejzávažnější havárie, připravují zásadní investiční akce, modernizuje práce s veřejností a v neposlední řadě zkvalitňuje péče o sbírky. Jen za poslední období mohu zmínit odstranění havarijních situací na objektech v centru Opavy, při nichž nám velmi pomohla i spolupráce s městem Opavou, získání prostředků na rekonstrukci zmíněné Historické výstavní budovy, opravy Památníku Petra Bezruče či palác Razumovských, otevření expozice Doba zmaru a naděje v Památníku II. sv. války, které se podařilo realizovat jen díky mimořádnému úsilí, nebo třeba otevření zookoutku či malé skleníkové expozice v Arboretu v Novém Dvoře,“ komentuje aktuální dění v instituci Antonín Šimčík, ředitel Slezského zemského muzea.

 

O budově

Historická výstavní budova je jedním z šesti expozičních areálů Slezského zemského muzea. Jedná se o volně stojící neorenesanční objekt, postavený pro účely uměleckoprůmyslového muzea a živnostenské komory podle návrhu vídeňských architektů Johanna Scheiringera a Franze Kachlera v letech 1893–1895 na téměř čtvercovém půdorysu, s boční fasádou situovanou k ulici Komenského a bohatě zdobeným průčelím, které se obrací do městského parku. Sochařská výzdoba průčelí je dílem vídeňského sochaře Karla Schwerzeka. Urbanisticky významně působící solitérní stavba je v předprostoru vhodně doplněná elegantní parkovou úpravou s tradičním vodním prvkem.

Monumentální budova, vycházející tvaroslovně z pozdní renesance, byla za 2. světové války značně poškozena, opravy byly dokončeny v roce 1955. Zničena byla také kopule, která byla rekonstruována v roce 1984. V roce 1985 byla Historická výstavní budova prohlášena nemovitou kulturní památkou.

Současná rekonstrukce je součástí projektu financovaného z prostředků Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Projekt finančně podpořilo i Ministerstvo kultury ČR. Otevření budovy pro veřejnost je naplánováno na závěr jara 2012.

 

O muzeu

Slezské zemské muzeum je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Je nejstarším veřejným muzeem na území dnešní České republiky, jeho historie sahá do roku 1814. Zároveň je se svými 2 400 000 sbírkovými předměty třetím největším muzeem v ČR.

V současnosti spravuje šest expozičních budov a areálů – vedle Historické výstavní budovy jsou to Arboretum Nový Dvůr ve Stěbořicích, Památník II. světové války v Hrabyni, Památník Petra Bezruče v opavské Ostrožné ulici, Areál československého opevnění v Hlučíně – Darkovičkách a srub Petra Bezruče v Ostravici.

banner ROP

Ministerstvo kultury

Poslední aktualizace článku: 19.05.2011

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Projekt Slezské zemské muzeum - Expozice Slezsko“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku

 
Expozice Slezsko

Expozice Slezsko

16.12.2010 | 5fotografií
prohlédnout fotogalerii  
 
 

Další články v této rubrice

 

Historická výstavní budova se otevírá a s ní i nová expozice Slezsko

17.05.2012

Výkladní skříň Slezského zemského muzea. I takto by nyní mohla být označena zrekonstruovaná Historická výstavní budova. Rok a půl po svém uzavření se po generální rekonstrukci opět otevírá veřejnosti. Pro návštěvníky je připravena řada novinek. Tou nejzásadnější je nová expozice Slezsko, mapující přírodní i kulturněhistorická témata v současnosti nejmenší historické části České republiky – Slezska. Slavnostní otevření Historické výstavní budovy a expozice Slezsko se uskuteční v sobotu 19. května 2012 ve 14.00 hodin.

Přečíst celý článek  

Přípravy nové expozice Slezsko v Historické výstavní budově právě vrcholí

20.03.2012

Historická výstavní budova Slezského zemského muzea se zanedlouho opět otevře veřejnosti. Nejen krásný plášť budovy a sousoší Pegasů, které mohou lidé vidět již v těchto dnech, ale zejména nová, dynamická expozice Slezsko se představí návštěvníkům již ve druhé polovině května.

Přečíst celý článek  

Vzácné sousoší Pegasů se vrací na střechu Historické výstavní budovy

13.09.2011

Více než 15 let musela veřejnost v Opavě a širokém okolí čekat na to, až se na pylony v průčelí Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea vrátí impozantní sousoší Pegasů od vídeňského sochaře Theodora Friedla. Novému vedení muzea se to však podařilo a odlehčené kopie vzácných soch se na budovu navrátila 12. září 2011.

Přečíst celý článek  

První část rekonstrukce Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea spěje do svého konce

07.09.2011

Rekonstrukce Historické výstavní budovy v centru Opavy trvá již více než osm měsíců. Během této doby došlo k obnově podstatné části interiéru – byly dokončeny elektrorozvody, úpravy příček a vyřešen je také speciální okruh temperování, jehož úkolem je zabránit vlhnutí zdiva. Stavební práce se tak nyní zaměřují na exteriér – natírá se fasáda a upravuje se hlavní vnější schodiště. Práce by měly být hotovy v říjnu letošního roku. Vzápětí však budou pokračovat druhou fází, ve které se vybaví interiér a připraví expozice.

Přečíst celý článek  

Rekonstrukce Historické výstavní budovy pokračuje výměnou stropů a restaurováním sochařské výzdoby

22.04.2011

Více než čtyři měsíce probíhají práce na rekonstrukci Historické výstavní budovy v centru Opavy. Ty jsou součástí projektu s názvem Slezské zemské muzeum – Expozice Slezsko, který je financovaný z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Některé změny jsou viditelné i zvenčí, ale většina prací se zatím soustředila na interiér stavby.

Přečíst celý článek