Úvod \ Projekty z EU \ Euroregion Silesia \ Open Gates to Silesian Museum

Slezské zemské muzeum

Open Gates to Silesian Museum

Slezské zemské muzeum uspělo s projektem v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013

 

Na základě rozhodnutí Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia (EŘV) ze dne 17. 9. 2009 byl projekt SZM Open Gates to Silesian Museum schválen k financování z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013. Smyslem projektu je především zatraktivnění expozic Slezského zemského muzea (dále jen SZM) za pomoci použití vícejazyčných popisků u exponátů a vytvoření nabídky vícejazyčných tištěných průvodců pro zahraniční návštěvníky ve všech expozičních areálech SZM. Projekt si rovněž klade za cíl napomoci výměně zkušeností českých a polských muzejníků v oblasti muzejní prezentace.

Zahraničí návštěvníci jsou často limitováni jazykovou bariérou. Navrhovaný projekt řeší diskriminaci části návštěvníků SZM zavedením informačního systému tj. průvodců, brožur, letáků a popisků do všech expozic SZM. Tyto materiály budou distribuovány ve čtyřech jazycích, a to česky, polsky, německy a anglicky. Výběr jazyků není náhodný, reflektuje totiž historický vývoj Slezska a kulturní ovlivňování oblasti českým, polským a německým etnikem. Anglická mutace doplňuje projekt jako nejrozšířenější komunikační jazyk. Všechny materiály ve čtyřech jazykových mutacích pak budou k dispozici každému návštěvníkovi. Cílem tohoto projektu je rozšíření nabídky cestovního ruchu a zvyšování znalostí a dovedností obyvatel v česko-polském pohraničí. Jde o efektivní využití potenciálu, které skýtají stálé expozice SZM v oblasti Euroregionu Silesia. Kulturní a přírodní dědictví spravované SZM dosud neposkytuje plnohodnotný servis všem návštěvníkům. Předkládaný projekt nabízí návštěvníkům z polské strany hlubší seznámení se s kulturou, historií a přírodou české části Slezska, zároveň své synergické působení zaměřuje i na návštěvníky z jiných částí České republiky, protože jednou z ambicí SZM je propagovat nezdeformovaný pohled na historii, přírodu, kulturu a společnost Slezska. Projekt podporuje vzájemné partnerství obyvatel v česko-polské příhraniční oblasti. Projekt je realizován od ledna 2010 do června 2012.

První odbornou akcí projektu byl dvoudenní workshop (28. až 29. dubna 2010) s polskými kolegy na téma "Zatraktivnění forem muzejní prezentace pro zahraniční návštěvníky ve Slezsku". Smyslem setkání byla především diskuse a vzájemná výměna zkušeností polských a českých muzejníků v oblasti prezentace. Akce si kladla za cíl navrhnout takové možnosti prezentace, díky nimž budou expozice SZM v co největší možné míře přístupné také zahraničním návštěvníkům. Z diskuse uskutečněné v rámci workshopu vzešly konkrétní návrhy na překonání jazykové bariéry, která u zahraničních návštěvníků často limituje vnímání muzejních expozic a výstav.

 

 

Euroregion Silesia

Euroregion Silesia 2

Poslední aktualizace článku: 19.05.2011

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Open Gates to Silesian Museum“ na Facebook      

Další články v této rubrice

 
Poznáváme krásy arboret

Poznáváme krásy arboret

07.06.2017

Dlouhodobá spolupráce mezi Slezským zemským muzeem a městem Ratiboř vyústila v letošním roce podáním společného projektu s názvem Poznáváme krásy arboret.

Přečíst celý článek  

Cizinci, vítejte!

04.08.2012

Od léta poskytuje Slezské zemské muzeum ve svých areálech nové služby zaměřené na domácí i zahraniční návštěvníky

Přečíst celý článek