Úvod \ Projekty z EU \ Euroregion Silesia \ Cizinci, vítejte!

Slezské zemské muzeum

Cizinci, vítejte!

Od léta poskytuje Slezské zemské muzeum ve svých areálech nové služby zaměřené na domácí i zahraniční návštěvníky

 


Projít se arboretem a zjistit, co v daném ročním období rozhodně stojí za to vidět? Odhalit, jak přesně byly budovány jednotlivé pevnostní stavby na linii československého pohraničního opevnění? Dozvědět se detaily o životě básníka Petra Bezruče? Od začátku letošních prázdnin bude toto všechno pro návštěvníky Slezského zemského muzea mnohem snazší. K dispozici jsou jim totiž v každém z šesti expozičních objektů a areálů tištění průvodci, s jejichž pomocí se mohou dozvědět podrobnější informace o všech expozicích. Vedle češtiny jsou příručky připraveny také v polštině, angličtině a němčině, a to díky projektu Open Gates to Silesian Museum zapojeného do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia.

Dva základní výstupy projektu – zmiňovaní průvodci a dále základní prvky infosystému – mají za cíl usnadnit návštěvníkům orientaci v často složitém terénu, v němž se expozice SZM nacházejí (členitá budova, rozsáhlý park apod.), a především pomoci odstranit jazykovou bariéru, která je pro zahraniční turisty podstatnou překážkou návštěvy nebo porozumění expozici.

Slezské zemské muzeum je tak od letošního léta mnohem lépe připravené na zahraniční návštěvníky, ale i na tuzemské turisty, kteří například dávají přednost individuální prohlídce expozice. Díky tištěným průvodcům ve čtyřech jazycích, které si každý zájemce může zapůjčit na pokladně jednotlivých areálů, a základním prvkům orientačního systému bude muzeum schopné návštěvníkům poskytovat lepší a přehlednější informace o svých expozicích. „Smyslem projektu bylo především zatraktivnění expozic Slezského zemského muzea a jejich zpřístupnění zahraničním návštěvníkům – se speciálním zájmem o polské turisty. Projekt měl rovněž za cíl napomoci výměně zkušeností českých a polských muzejníků v oblasti muzejní prezentace. Naším partnerem bylo v tomto projektu Muzeum w Raciborzu, se kterým dlouhodobě spolupracujeme," uvedl k projektu ředitel Slezského zemského muzea Antonín Šimčík.

Polští kolegové nám v rámci projektu pomáhali odhalovat specifika vnímání ze strany polských návštěvníků a korigovat odbornost a správnost překladů do polštiny, projekt však přispěl také k oboustranné výměně informací mezi českými a polskými účastníky.

Výběr jazyků, ve kterých jsou průvodci k dispozici, není náhodný, reflektuje totiž historický vývoj Slezska a kulturní ovlivňování oblasti českým, polským a německým etnikem. Anglická mutace doplňuje projekt o v současnosti nejrozšířenější komunikační jazyk. Výstupy projektu tak nabízejí – zejména návštěvníkům z polské strany – hlubší seznámení se s kulturou, historií a přírodou české části Slezska. Zároveň se zaměřují také na návštěvníky z regionu a z jiných částí České republiky, protože jednou z ambicí SZM je propagovat nezdeformovaný pohled na historii, přírodu, kulturu a společnost Slezska.

Brožury s informacemi by rovněž měly sloužit pedagogům základních škol jako podklad pro přípravu tematických výletů nebo exkurzí propojených s výukou. Na webu muzea se také během léta v návaznosti na připravované cizojazyčné mutace webu objeví elektronické verze průvodců, určené zájemcům ke stažení.

 

O projektu
Projekt „Open Gates to Silesian Museum" vznikl jako součást snah muzea zlepšovat služby svým návštěvníkům a je součástí koncepčních změn, které v SZM probíhají od nástupu nového managementu v roce 2009. Schválen k financování z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 byl na základě rozhodnutí Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia ze dne 17. 9. 2009. Schválený rozpočet projektu činil 35.700 Eur, tedy přibližně 921.417 Kč. Oproti plánu bylo vyčerpáno méně, přesněji 33.418 Eur, což je přibližně 862.523 Kč. Finanční spoluúčast SZM na projektu je 15,97 %, což znamená, že při splnění všech náležitostí bude muzeu proplaceno 84,03 % celkových výdajů.

 

O Slezském zemském muzeu
Slezské zemské muzeum je pomyslnou branou do Slezska. Jeho zájem sahá od živé i neživé přírody přes prehistorii, historii až k dějinám umění, a to především v oblasti českého Slezska, severní a severovýchodní Moravy. Slezské zemské muzeum je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Je nejstarším veřejným muzeem na území dnešní České republiky, jeho historie sahá do roku 1814. Zároveň je se svými 2 400 000 sbírkovými předměty třetím největším muzeem v ČR.
V současnosti spravuje šest expozičních budov a areálů: vedle Historické výstavní budovy v centru Opavy jsou to Arboretum Nový Dvůr ve Stěbořicích, Památník II. světové války v Hrabyni, Památník Petra Bezruče v opavské Ostrožné ulici, Areál československého opevnění Hlučín-Darkovičky a Srub Petra Bezruče v Ostravici.

 

Kontakt pro média:
Romana Talačová, manažerka pro média, e-mail: talacova(at)szmo.cz, tel.: 533 622 999, mobil: 733 376 234 

Ke stažení:
Tisková zpráva - Cizinci, vítejte! Od léta poskytuje Slezské zemské muzeum ve svých areálech nové služby zaměřené na domácí i zahraniční návštěvníky
Fotografie - Průvodce Arboretem Nový Dvůr. Fotoarchiv SZM
Fotografie - Průvodce Historickou výstavní budovou. Fotoarchiv SZM 

Poslední aktualizace článku: 14.01.2013

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Cizinci, vítejte!“ na Facebook      

Další články v této rubrice

 
Poznáváme krásy arboret

Poznáváme krásy arboret

07.06.2017

Dlouhodobá spolupráce mezi Slezským zemským muzeem a městem Ratiboř vyústila v letošním roce podáním společného projektu s názvem Poznáváme krásy arboret.

Přečíst celý článek  

Open Gates to Silesian Museum

19.05.2011

Slezské zemské muzeum uspělo s projektem v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013

Přečíst celý článek