Úvod \ Muzeum \ Struktura \ Oddělení společenských věd \ Oddělení společenských věd

Slezské zemské muzeum

Oddělení společenských věd

Oddělení společenských věd z důvodu přestěhování do nového centrálního depozitáře poskytuje badatelské návštěvy pouze po předchozí domluvě. 

Děkujeme za pochopení.


Slezské zemské muzeum
Oddělení společenských věd
Centrální depozitář Loděnice
Opava
Tel.: +420 778 528 233

Vedoucí oddělení a kurátor historického pracoviště

PhDr. Ondřej Haničák
Tel.: +420 778 488 265
E-mail: hanicak(at)szm.cz

Pracoviště:

Charakteristika pracoviště

Oddělení společenských věd zahrnuje osm sbírkových pracovišť (archeologické, historické, uměleckohistorické, etnografické, numismatické, divadelní, muzikologické a fotografické), jež jsou vedena a spravována kurátory rozvíjející svěřenou podsbírku. Jejich činnost spočívá v oblasti sbírkotvorné, která zahrnuje doplňování sbírkových souborů a fondů (prostřednictvím sběrů, darů a koupí), včetně odborného a vědeckého zpracování. Sbírkové předměty jsou prezentovány odborné i široké veřejnosti u nás i v zahraničí formou výstav a stálých expozic. Odborní pracovníci se také podílejí na řešení vědeckovýzkumných úkolů v rámci grantů a projektů, spolupracují s vysokými školami a partnerskými institucemi z řad vědeckých ústavů, muzeí a archivů. Výsledky svého bádání publikují a prezentují na konferencích a odborných seminářích rovněž nejen u nás, ale i v zahraničí.

Ve fondech jednotlivých odborných pracovišť oddělení společenských věd se nachází více než 700 000 sbírkových předmětů z různých činností kulturního, společenského a veřejného života dokládající historický vývoj a etapy lidského snažení. Mnohé sbírkové předměty a soubory se svým charakterem a kvalitou vyrovnají sbírkám celorepublikového i evropského významu.

 

Poslední aktualizace článku: 05.01.2024

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Oddělení společenských věd“ na Facebook